Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3190-о ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: сряда, 10 октомври (10,00 ч.) и четвъртък, 11 октомври 2012 г. (10,00 ч.) Място: сграда „KIRCHBERG“ Конферентен център 4, place de l'Europe, 1499 LUXEMBOURG
Заглавие на английски: 3190th MEETING OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - "COMPETITIVENESS" - (Internal Market, Industry, Research and Space) - Date: Wednesday 10 (10:00) and Thursday 11 (10:00) October 2012 Venue: KIRCHBERG building Conference Centre 4, place de l'Europe, 1499 LUXEMBOURG
Дата на документа: 24/09/2012
№ на документ: 4467/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове