Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3188-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ) - Дата: четвъртък, 4 октомври 2012 г. (10,00 ч.) Място: Конферентен център — сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG
Заглавие на английски: 3188th meeting of the COUNCIL OF TH EUROPEAN UNION - (EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS) - Date: Thursday 4 October 2012 (10:00) Venue: Conference Centre - KIRCHBERG Building 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG
Дата на документа: 19/09/2012
№ на документ: 4399/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове