Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3333-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 25 и 26 септември 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3333rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 25 and 26 September 2014 Time: 10.00, 10.00 Venue: Brussels
Дата на документа: 22/09/2014
№ на документ: 13318/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове