Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз - COM(2014) 534 final
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union - COM(2014) 534 final
Дата на документа: 11/09/2014
№ на документ: 12717/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове