Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3339-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) Дата: 16 октомври 2014 г. Час: 9,30 ч. Място: Конферентен център – сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG
Заглавие на английски: 3339th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) - Date: 16 October 2014 Time: 9.30 Venue: Conference Centre – KIRCHBERG Building 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 1. Adoption
Дата на документа: 29/09/2014
№ на документ: 4233/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове