Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз - („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)
Заглавие на английски: Transmission to the national parliaments of minutes of meetings of the Council of the European Union - (legislative/public deliberations)1
Дата на документа: 26/11/2014
№ на документ: 5228/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове