Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3353-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 4 и 5 декември 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел
Заглавие на английски: 3353rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 4 and 5 December 2014 Time: 10.00, 10.00 Venue: Brussels
Дата на документа: 01/12/2014
№ на документ: 15984/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове