Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 16782/14
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007 [doc. 7956/14 AGRILEG 71 CODEC 841 - COM(2014) 180 final] - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan for the future of Organic Production in the European Union [doc. 8194/14AGRILEG 78 CODEC 910 - COM(2014) 179 final]
Дата на документа: 11/12/2014
№ на документ: 16782/14
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове