Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от средни горивни инсталации - 16105/14 ENV 939 ENER 486 IND 361 TRANS 563 ENT 277 SAN 452 PARLNAT 289 CODEC 2368 № док. Ком.: 18170/13 ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT 326 CODEC 3089 - COM(2013) 919 final
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants - 16105/14 ENV 939 ENER 486 IND 361 TRANS 563 ENT 277 SAN 452 PARLNAT 289 CODEC 2368 No. Cion doc.: 18170/13 ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT 326 CODEC 3089 - COM(2013) 919 final
Дата на документа: 12/12/2014
№ на документ: 16817/14
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове