Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за изменение на бюджет № 8 към общия бюджет за 2014 г. — Предаване на парламентите на държавите членки
Заглавие на английски: Draft amending budget No 8 to the general budget for 2014 – Transmission to Member States' Parliaments
Дата на документа: 19/12/2014
№ на документ: 5527/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове