Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3353-то заседание на Съвета Конкурентоспособност - (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Брюксел, 4 и 5 декември 2014 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 05/12/2014
№ на документ: 16505/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове