Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност през периода януари 2013 г. — юни 2014 г.
Заглавие на английски: Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security for the period from January 2013 - June 2014
Дата на документа: 17/10/2014
№ на документ: 14440/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове