Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a Council Regulation laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Дата на документа: 22/06/2015
№ на документ: 10203/15
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове