Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ
Заглавие на английски: Proposal for a Council Regulation on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal state aid
Дата на документа: 22/06/2015
№ на документ: 10200/15
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове