Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)
Заглавие на английски: Transmission to the national parliaments of minutes of meetings of the Council of the European Union (legislative/public deliberations)
Дата на документа: 12/06/2015
№ на документ: 2970/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове