Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3398-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 18 и 19 юни 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG
Заглавие на английски: 3398th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) - Date: 18 and 19 June 2015 Time: 9.30, 10.00 Venue: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG
Дата на документа: 03/06/2015
№ на документ: 2802/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове