Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) — Изложение на мотивите на Съвета — Прието от Съвета на 10 ноември 2015 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Adopted by the Council on 10 November 2015
Дата на документа: 11/11/2015
№ на документ: 10374/15
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове