Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО — Резултати от първото четене в Европейския парламент (Страсбург, 26—29 октомври 2015 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 26 to 29 October 2015)
Дата на документа: 03/11/2015
№ на документ: 13347/15
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове