Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 11496/16
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC - Adopted by the Council on 18 July 2016 (8795/2/16, 18.7.2016)
Дата на документа: 17/08/2016
№ на документ: 11496/16
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове