Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета, съдържащо препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Конфедерация Швейцария на достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of the Swiss Confederation on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation
Дата на документа: 23/01/2019
№ на документ: 5249/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове