Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници
Заглавие на английски: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders
Дата на документа: 21/11/2019
№ на документ: 14162/19
Вид документ: Решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове