Заседания
Комисия по правни въпроси
14/03/2019, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия.
Форма за търсене
Ключова дума

2019

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми