Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за разисквания по питане № 154-05-90/10.06.2011 г. от народния представител Корнелия Нинова до г-н Бойко Борисов, министър- председател на Република България, относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г.
Номер на питане 154-05-90
Дата на питане 10/06/2011
Номер на предложение 154-02-69
Дата на предложение 15/07/2011
Статус проведено
Дата на насрочване 15/07/2011
Дата на провеждане 22/07/2011
Вносител
 
Проекторешения