Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проекторешение относно разискване по питане № 154-05-183 от 21 декември 2011 г от народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат
Номер на питане 154-05-183
Дата на питане 21/12/2011
Номер на предложение 254-02-13
Дата на предложение 20/01/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 20/01/2012
Дата на провеждане 27/01/2012
Вносител
 
Проекторешения