Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проекторешение за разискване по питане № 254-05-3 от 11 януари 2012 г от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев до г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно мерките за намаляване на младежката безработица
Номер на питане 254-05-3
Дата на питане 11/01/2012
Номер на предложение 254-02-36
Дата на предложение 09/03/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 09/03/2012
Дата на провеждане 16/03/2012
Вносител
 
Проекторешения