Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проект на решение за разискване по питане № 254-05-8 от 18 януари 2012 г. от народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до г-н Николай Младенов, относно предложения по доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на "Избори 2011"
Номер на питане 254-05-8
Дата на питане 18/01/2012
Номер на предложение 254-02-17
Дата на предложение 27/01/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 27/01/2012
Дата на провеждане 03/02/2012
Вносител
 
Проекторешения