Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проект на Решение във връзка с разисквания по питане № 254-05-144 от 25.07.2012 г. от народния представител Джема Грозданова до министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на ЕСПЧ чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург
Номер на питане 254-05-144
Дата на питане 25/07/2012
Номер на предложение 254-02-109
Дата на предложение 14/09/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 14/09/2012
Дата на провеждане 21/09/2012
Вносител
 
Проекторешения