Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 854-05-4/31.01.2018 г. от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов, Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика
Номер на питане 854-05-4
Дата на питане 31/01/2018
Номер на предложение 854-00-18
Дата на предложение 23/02/2018
Статус проведено
Дата на насрочване 23/02/2018
Дата на провеждане 02/03/2018
Вносител
 
Проекторешения