Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 854-05-32/04.05.2018 г. от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания
Номер на питане 854-05-32
Дата на питане 04/05/2018
Номер на предложение 854-00-35
Дата на предложение 18/05/2018
Статус проведено
Дата на насрочване 18/05/2018
Дата на провеждане 23/05/2018
Вносител
 
Проекторешения