Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 954-05-39/17.09.2019 г. от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
Номер на питане 954-05-39
Дата на питане 17/09/2019
Номер на предложение 954-00-91
Дата на предложение 29/11/2019
Статус проведено
Дата на насрочване 06/12/2019
Дата на провеждане 06/12/2019
Вносител
 
Проекторешения