Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 054-05-1/15.01.2020 г. от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещото на въглищните топлоелектрически централи в България
Номер на питане 054-05-1
Дата на питане 15/01/2020
Номер на предложение 054-00-4
Дата на предложение 24/01/2020
Статус проведено
Дата на насрочване 24/01/2020
Дата на провеждане 31/01/2020
Вносител
 
Проекторешения