Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 054-05-13/26.02.2020 г. от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области
Номер на питане 054-05-13
Дата на питане 26/02/2020
Номер на предложение 054-00-13
Дата на предложение 06/03/2020
Статус проведено
Дата на насрочване 06/03/2020
Дата на провеждане 13/03/2020
Вносител
 
Проекторешения