Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за разискване по питане № 554-05-8/21.01.2015, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради
Номер на питане 554-05-8
Дата на питане 21/01/2015
Номер на предложение 554-02-9
Дата на предложение 17/02/2015
Статус проведено
Дата на насрочване 17/02/2015
Дата на провеждане 20/02/2015
Вносител
 
Проекторешения