Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за разискване по питане, вх.№ 554-02-69/01.07.2015 г от Михаил Миков и Корнелия Нинова до министъра на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната, ведно с проект на решение
Номер на питане 554-05-69
Дата на питане 01/07/2015
Номер на предложение 554-02-64
Дата на предложение 24/07/2015
Статус проведено
Дата на насрочване 24/07/2015
Дата на провеждане 31/07/2015
Вносител
 
Проекторешения