Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-9/16.05.2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Номер на питане 754-05-9
Дата на питане 16/05/2017
Номер на предложение 754-00-27
Дата на предложение 02/06/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 09/06/2017
Дата на провеждане 09/06/2017
Вносител
 
Проекторешения