Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-27/28.06.2017 г. от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ
Номер на питане 754-05-27
Дата на питане 28/06/2017
Номер на предложение 754-00-90
Дата на предложение 28/07/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 28/07/2017
Дата на провеждане 01/09/2017
Вносител
 
Проекторешения