Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно ПР по разискване по питане № 854-05-201 от Иван Костов до Министър-председателя на РБ относно общата политика на противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища
Номер на питане
Дата на питане
Номер на предложение 854-02-81
Дата на предложение 18/07/2008
Статус проведено
Дата на насрочване 25/07/2008
Дата на провеждане 25/07/2008
Вносител
 
Проекторешения