Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно предложение за разисквания по питане № 854-05-263/03.10.2008 г. от народния представител Иван Костов, до министър-председателя на Република България относно правителствената политика в условията на световна финансова криза
Номер на питане
Дата на питане
Номер на предложение 854-02-113
Дата на предложение 17/10/2008
Статус проведено
Дата на насрочване 24/10/2008
Дата на провеждане 24/10/2008
Вносител
 
Проекторешения