Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия, в дипломатическата служба на съвременна България
10/01/2011

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия в дипломатическата служба на съвременна България

Ние, народните представители в 41-ото Народно събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

– като отбелязваме, че с приемането на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Народното събрание ясно заяви волята си Република България да прекъсне своите зависимости, създадени и експлоатирани от службите за сигурност на тоталитарния режим;

– като отчитаме Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма;

– като отчитаме Решение № 175 от 14.12.2010 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА);

– като изразяваме безпокойство, че международният авторитет на Република България и легитимността на дипломатическата служба се поставят под въпрос от изнесените факти и обезпокоителни тенденции;

– като отчитаме, че международният авторитет на Република България се гради върху взаимното доверие с нашите съюзници и партньори,

НАСТОЯВАМЕ:

Всички, чиито имена са огласени с Решение № 175 на КРДОПБГДСРСБНА, да се оттеглят от задграничните си постове в момента, за да ограничат негативния ефект върху образа на Република България.

ПРИЗОВАВАМЕ:

Президента, правителството и Министерството на външните работи съгласно Конституцията на Република България да предприемат необходимите действия за отзоваване на посланиците и постоянните представители на Република България, които фигурират в Решение № 175 на КРДОПБГДСРСБНА, и за недопускане връзките със секретните служби на тоталитарния режим да излагат на риск българската дипломатическа служба.

Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 14 януари 2011 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

876