Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани
28/10/2009

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани

Ние, народните представители от 41-ото Народно събрание,

 – като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл, на международното право в областта на правата на човека и малцинствата;

 – като се позоваваме на Европейската харта за правата на човека и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи;

 – като изразяваме огромното си съжаление за това, че от началото на демократичните промени, в продължение на 20 години, българската правосъдна система не съумя да накаже виновниците за опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, в това число и за така наречения „Възродителен процес“;

 – като изразяваме категоричното си убеждение, че за подобни престъпления не може да има давност,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Осъждаме категорично асимилационната политика на тоталитарния комунистически режим спрямо мюсюлманското малцинство в Република България, включително и така наречения „Възродителен процес“.

2. Обявяваме прогонването на над 360 000 български граждани от турски произход през 1989 г. за форма на етническо прочистване, извършено от тоталитарния режим.

3. Призоваваме българското правосъдие и главния прокурор на Република България да направят необходимото за приключване на делото срещу виновниците за така наречения „Възродителен процес“. Опитът той да се покрие с давност прехвърля вината от конкретните виновници върху целия български народ.

Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

304