Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България по повод предложението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на Летните олимпийски игри
03/09/2013

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България по повод предложението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на Летните олимпийски игри

Ние, народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание на Република България, изразяваме своето съжаление от препоръката на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет от 12.02.2013 г. за изваждане на спорта борба от програмата на Летните олимпийски игри през 2020 г.

Решението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет буди недоумение, противоречиви становища и оценки. То не среща подкрепа и разбиране в средите и структурите на световното олимпийско и спортно движение.

България е една от четиринадесетте държави, участвали в първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. Борбата е била включена в тяхната програма.

Освен като широко популярна, традиционна и лесно достъпна спортна дисциплина борбата е важен фактор в интеграционните обществени процеси; има мощно възпитателно въздействие; формира и утвърждава ефективни форми на физическо и духовно обогатяване на човешката личност; противодейства на зловредните процеси и прояви в публичното и личното пространство на човека; способства за успешното решаване на важни национални и международни проблеми в спортното движение.

Като изразяваме дълбокото си убеждение, че ценностите и традициите на съвременния олимпизъм трябва да са водещи пред комерсиалните,

Като отбелязваме факта, че борбата е в основата на програмите на древните и съвременните Летни олимпийски игри,

Като споделяме основателната тревога на любителите на борбата, на националната и световната спортна общественост, на националните олимпийски комитети и 180-те национални спортни федерации по борба от всички континенти,

Ние, народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание на Република България,

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Подкрепяме усилията на Международната федерация по борба да постави развитието на този спорт в пълно съответствие със съвременните потребности и изисквания на олимпизма.

2. Присъединяваме се към призивите на световната спортна общественост борбата да запази своето място в програмата на Олимпийските игри.

3. Призоваваме 125-ата сесия на Международния олимпийски комитет, която ще се проведе в Буенос Айрес – Аржентина (7 – 10 септември), да приеме решението си за бъдещото олимпийско развитие на борбата, което да съответства на неговата история, традиции и популярност, както и на очакванията на десетките милиони негови почитатели и последователи.

Декларацията е приета от 42-то Народно събрание на 5 септември 2013 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6846