Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО
08/12/2015

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО

Като припомня, че страните – членки на НАТО, обединяват усилията си за защита свободата на своите народи, тяхното общо наследство и цивилизация, които се основават на принципите на демокрацията, свободата на личността и върховенството на закона;

– като има предвид последователните усилия на Черна гора за изпълнение на критериите за членство в НАТО, както и за приноса на страната към дейностите на Алианса;

– като подчертава, че присъединяването на Черна гора към НАТО ще допринесе за стабилността и сигурността на региона на Западните Балкани и на евро-атлантическото пространство;

– като отчита факта, че подкрепата за евро-атлантическата интеграция на страните от Западните Балкани е едно от основните направления на външната политика на Репуб­лика България в контекста на реализацията на националните ни интереси;

– като констатира отличните приятелски отношения между Република България и Черна гора;

– като се позовава на активното сътрудничество между двете страни през последните години в областта на евро-атлантическата и европейската интеграция;

– като се позовава на Решението от 2 декември 2015 г. на Северноатлантическия съвет за отправяне покана към Черна гора за започване на преговори за членство в Алианса,

Четиридесет и третото Народно събрание на Република България:

1. Отправя най-искрените си поздравления към Черна гора по повод решението на НАТО за отправяне на покана към страната за присъединяване към Алианса.

2. Изразява увереност, че Черна гора ще продължи неотменно по пътя на успешното осъществяване на необходимите реформи.

3. Декларира готовност да извърши в най-кратки срокове националните процедури по ратификация на протоколите по присъединяване на Черна гора, след като приключат преговорите по нейното присъединяване.

Декларацията е приета от 43-то Народно събрание на 17 декември 2015 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8294