Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет
09/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет.

2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10947