Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
14/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Не приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 14 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11848