Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
15/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 7, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства

РЕШИ:

Прекратява правомощията на Калиптен Ибрям Алид като член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11849