Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-омбудсман
19/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-омбудсман

Народното събрание на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана и по предложението на омбудсмана на Република България

РЕШИ:

Избира Хюсеин Халил Исмаил за заместник-омбудсман.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

1010