Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председатели на Сметната палата на Република България
26/01/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на Сметната палата на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата и по предложение на председателя на Сметната палата на Република България

РЕШИ:

Избира за заместник-председатели на Сметната палата на Република България:

1. Валери Иванов Апостолов;

2. Цветан Лилов Цветков.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

1266