Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими
22/07/2009

 


РЕШЕНИЕ

относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България 

Като се позовава на своето Решение от 18 септември 2008 г. за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. и необходимостта истината за престъпленията на комунистическите режими да стане достояние на обществото, както и на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен,

РЕШИ:

1. Подкрепя приетата на 25 януари 2006 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа резолюция 1481/2006 за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими.

2. Подкрепя Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. „Европейската съвест и тоталитаризма“.

3. Подкрепя Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г. „Ново обединение на разделена Европа“.

4. Обявява 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите на тези режими.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12884