Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет
13/08/2009

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода 1 януари 2008 г. – 31 юли 2009 г.

2. Срокът за извършване на одита по т. 1 е до 30 септември 2009 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата по т. 1 е 30 октомври 2009 г.

4. Възлага на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на бюджета на Министерския съвет за периода 1 януари 2009 г. – 31 юли 2009 г., както следва:

– на политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките“;

– на програма „Национален компенсационен жилищен фонд“;

– на програма „Администрация“.

5. Срокът за извършване на одита по т. 4 е до 30 октомври 2009 г.

6. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата по т. 4 е 30 ноември 2009 г.

Решението е прието от 41-то Народно събрание на 20 август 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10527