Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Българската народна банка
20/08/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка

РЕШИ:

Избира Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка с мандат 6 години, който започва на 10 октомври 2009 г.

Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 26 август 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

10653